Żeglarzami bądźcież mi więc dzielnymi i cierpliwymi!  (Fryderyk Nietzsche)

 

7 stycznia 2015 roku  grupa zapaleńców reaktywowała Klub Żeglarski WODNIAK JAROCIN.
Ty również możesz przyczynić się do jego rozwoju !

Pomóż złapać wiatr w żagle, zarażać ludzi pasją, wychowywać  dzieci i młodzież w duchu przyjaźni, wytrwałości i współzawodnictwa, zdobywać nowe umiejętności i upowszechniać ten piękny sport.

Przekaż 1% podatku, to proste:

W ROZLICZENIU ROCZNYM (PIT) w rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) WPISZ NUMER KRS:                                                                                               0000078275

Z dopiskiem Klub Żeglarski WODNIAK Jarocin

Nie zapomnij przekazać tej informacji znajomym i przyjaciołom – Oni także mogą pomóc!

DZIĘKUJEMY !

Można nas również wesprzeć dokonując bezpośrednio wpłaty na konto bankowe Klubu w tytule przelewu wpisując: Na cele statutowe.

Bank Spółdzielczy w Jarocinie,   Numer konta: 66 8427 0009 0035 1157 2000 0001